Unser Team
Together we stand

de.academy.fahrschulen.model.instructor.Instructor@9449

Bernd
Wetjen

Geschäftsführer

de.academy.fahrschulen.model.instructor.Instructor@adb7

Tim
Wetjen

Geschäftsführer

de.academy.fahrschulen.model.instructor.Instructor@d5cc

Mirko
Kriese

Fahrlehrer

de.academy.fahrschulen.model.instructor.Instructor@d667

Falk Uwe
Hänse

Fahrlehrer

de.academy.fahrschulen.model.instructor.Instructor@d686

Dennis
Lesch

Fahrlehrer

de.academy.fahrschulen.model.instructor.Instructor@d6a5

Frank
Bulgrin

BKF-Verwaltung, BKF-Ausbildung, Ausbildungsfahrlehrer

de.academy.fahrschulen.model.instructor.Instructor@d6c4

Dirk
Hardwig

Fahrlehrer

de.academy.fahrschulen.model.instructor.Instructor@d6e3

Petra
Bulgrin

Büromanagement, BKF-Verwaltung (Hamburg/Neumünster), Ausbilderin für Kauffrau/mann für Büromanagement

de.academy.fahrschulen.model.instructor.Instructor@d702

Theodora
Szlezys

Büromanagement, BKF-Verwaltung